Vil du være med?

Vi ønsker oss representanter for markedet gjennom etablering av forumet «oss i mellom» bestående av et utvalg kunder.

Forumet vil speile et godt tverrsnitt av befolkningen i kommunen ( alder, kompetanse og kjønn).

I forumet «oss i mellom» kan kundene gi innspill som f.eks. kan være:

  • ideer til nye produkter og tjenester
  • forslag til forbedring
  • forventinger til oss som din lokale leverandør

Meld din interesse på e-post innen 1.september 2020: marked@oeenergi.no

Merk emnefeltet med «oss i mellom». Oppgi navn, alder og hva du gjør til daglig.

Kommentarene er lukket

Design og hosting: Senson AS