Prosjekt kundeservice 2017

Øvre Eiker Fibernett startet året med å etablere et prosjekt «forbedret kundeservice» sammen med NextGenTel. Dette fordi enkelte kunder har hatt ulik opplevelse når man har hatt behov for assistanse eller lurer på noe. Slik skal det ikke være. Kundene skal ha en gjennomgående god opplevelse også etter at man har tatt tjenestene i bruk. Tjenestekvalitet, pris/ytelse og hjelp når man trenger det er helt avgjørende. Prosjektet følges opp med ukentlige statusmøter, og vi ser allerede nå at de første grepene fungerer. Bl.a at vi som netteeier og nettbygger får rask beskjed fra NextGentel dersom feil oppstår slik at kunden blir betjent fort og effektivt etter at feil er meldt. Det legges opp til at vi lokalt vil ha lite lager med kundeutstyr så som rutere og dekodere slik at ventetiden blir vesentlig redusert dersom feil i disse enhetene skulle oppstå. Vi vil løpende redegjøre for fremtidige tiltak etter hvert som prosjektet går fremover.

Med vennlig hilsen
Øvre Eiker Fibernett AS
Morten Braarud
Leder

Kommentarene er lukket