Prosjekt kundeservice 2017 oppdatering

Vi lovet å gi en oppdatering. Prosjektet viser gode resultater. Ventetiden på kundeservice har gått ned til et minimum, tiden fra meldt feil til feil er utbedret skjer ofte innenfor en dag eller to, kapasiteten på kundeservice har økt både i antall ressurser og kompetanse gjennom systematiske opplæringsprogram. Flere kunder bekrefter dette, samt at stabiliteten på tjenestene blir stadig bedre. Vi vil sammen med NextGenTel alltid ha fokus på å være best mulig i arbeidet med å ha fornøyde kunder og følger opp prosjektet videre.

Kommentarene er lukket