Fiber Bedrift

Bedrifter i dag vurderer telekommunikasjon og IKT som kritisk for sin virksomhet. Stabilitet, kvalitet, kapasitet og tjenestemangfold er viktig elementer i den daglige driften. Derfor velger stadig flere bedrifter å tilknytte seg fibernettet.

NextGenTel leverer produktet Internett Fiber som er et profesjonelt bredbåndsprodukt. Produktet leveres til bedrifter med for solide løsninger med høy opp- og nedlastningshastigheter fra til 10 til 1000 Mbps avhengig av bedriftens behov. Bedriften får en stabil tjeneste med dedikert og kompetent oppfølging fra NextGenTels egen bedriftsavdeling.

Inkludert i en basisavtale er:

  • Høykvalitets ruter fra Cisco
  • En fast IP adresse er inkludert
  • SLA-nivå A8, dvs. maksimal feilrettingstid på 8 timer (mandag – fredag 08.30 -18.00)

Les mer om Internett Fiber her (PDF dokument)

For mer informasjon ring 07978 eller send en epost til bedrift@nextgentel.no

Design og hosting: Senson AS